Rozvádíte se a potřebujete rozdělit společný majetek?

0
15
Man and woman walking on different directions.

Rozvod bývá obvykle komplikovaná záležitost, v rámci které se mimo jiné řeší i to, komu jaká část společného majetku připadne. Ideální je, když se exmanželé dokážou na rozdělení dohodnout.

Pokud se bývalí manželé rozhodnou pro dohodu o vyrovnání bezpodílového spoluvlastnictví manželů (BSM), musí být dobrovolná a musí s ní oba souhlasit. To, že každý z nich si po rozvodu něco ze společného majetku nechal, neznamená, že uzavřeli dohodu. Jak tedy správně postupovat?

Pomoc odborníka

Každý si dohodu může napsat sám. U movitých věcí stačí i ústní forma a sepsání potvrzení o tom, jak se vyrovnaly. Pokud ale jde o nemovitou věc, zde je potřebná písemná forma zejména kvůli tomu, že je třeba ji předložit katastru, aby pak katastr mohl podle ní zapsat změnu vlastníka. Pokud však chcete mít jistotu, že taková dohoda obsahuje všechny náležitosti, jaké má mít, je lepší navštívit advokáta nebo notáře, pomoci může i mediátor.

Wedding rings on the figure of a broken heart from a tree, hammer of a judge on a wooden background. Divorce proceedings

Kromě jiných záležitostí může tedy i dohodu o vyrovnání BSM sepsat mediátor. Výhodou je, že taková osoba – mediátor vystupuje při sepisování dohody v postavení nestranné osoby, účastníky dohody do ničeho nenutí a na základě svých právních vědomostí je schopen takovou dohodu sepsat, aby dohoda měla iv případě nějakých sporů v budoucnosti mezi bývalými manžely právní účinky. Taková dohoda o vyrovnání BSM zůstane u mediátora a v případě konfliktů, které by mohly v budoucnu nastat mezi bývalými manžely ohledně jejich majetku, může být podán návrh na soud ohledně nerespektování dohody o vyrovnání BSM.

Dohoda manželů

Co se týče dělení majetku, mnozí si myslí při uzavření dohody o vyrovnání BSM, že podíly obou manželů musí být stejné. Mohou se ale bývalí manželé dohodnout, že jeden nechce nic a druhému zůstane všechno? Je taková dohoda platná? „Podle § 150 OZ při vyrovnání se vychází z toho, že podíly obou manželů jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhradeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co se ze společného majetku vynaložilo k jeho ostatnímu majetku.Dále se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak každý z manželů pečoval o rodinu, ak tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společných věcí. o děti a na pořizování společné domácnosti,“ uvádí advokátka Zdenka Demeterová z advokátní kanceláře AK Bitalová & Demeterová.

Podle advokátky je dáno, že by měly být podíly obou manželů při vyrovnání BSM stejné, ale při uzavírání dohody o vyrovnání BSM se uplatní dispozitivní volnost účastníků občanskoprávních vztahů. Proto dohoda o vyrovnání BSM, kterou jeden z účastníků nabude podstatně menší podíl, případně nedostane nic, není neplatná pro rozpor s Občanským zákoníkem.

Předchozí článekOmikron, karanténa a pandemická OČR pro rodiče
Další článekZdravotně znevýhodněným lidem zlepší život příspěvky